Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  53 cm (2022-05-03 18:10)
poprzedni stan wody: 53 cm (2022-05-03 18:00)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(53cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0.55m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.530.55
19:00, 30 kw.540.58
20:00, 30 kw.540.58
21:00, 30 kw.540.58
22:00, 30 kw.540.58
23:00, 30 kw.540.58
0:00, 1 maj530.55
1:00, 1 maj540.58
2:00, 1 maj530.55
3:00, 1 maj530.55
4:00, 1 maj530.55
5:00, 1 maj530.55
6:00, 1 maj540.58
7:00, 1 maj540.58
8:00, 1 maj530.55
9:00, 1 maj530.55
10:00, 1 maj540.58
11:00, 1 maj540.58
12:00, 1 maj540.58
13:00, 1 maj540.58
14:00, 1 maj540.58
15:00, 1 maj540.58
16:00, 1 maj540.58
17:00, 1 maj540.58
18:00, 1 maj540.58
19:00, 1 maj540.58
20:00, 1 maj540.58
21:00, 1 maj540.58
22:00, 1 maj540.58
23:00, 1 maj540.58
0:00, 2 maj540.58
1:00, 2 maj540.58
2:00, 2 maj540.58
3:00, 2 maj540.58
4:00, 2 maj530.55
5:00, 2 maj540.58
6:00, 2 maj530.55
7:00, 2 maj540.58
8:00, 2 maj530.55
9:00, 2 maj530.55
10:00, 2 maj530.55
11:00, 2 maj540.58
12:00, 2 maj540.58
13:00, 2 maj540.58
14:00, 2 maj540.58
15:00, 2 maj540.58
16:00, 2 maj540.58
17:00, 2 maj540.58
18:00, 2 maj530.55
19:00, 2 maj530.55
20:00, 2 maj540.58
21:00, 2 maj530.55
22:00, 2 maj540.58
23:00, 2 maj540.58
0:00, 3 maj530.55
1:00, 3 maj530.55
2:00, 3 maj530.55
3:00, 3 maj530.55
4:00, 3 maj530.55
5:00, 3 maj530.55
6:00, 3 maj530.55
7:00, 3 maj530.55
8:00, 3 maj540.58
9:00, 3 maj540.58
10:00, 3 maj530.55
11:00, 3 maj540.58
12:00, 3 maj540.58
13:00, 3 maj540.58
14:00, 3 maj540.58
15:00, 3 maj540.58
16:00, 3 maj540.58
17:00, 3 maj530.55
18:00, 3 maj530.55
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów