Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  53 cm (2021-10-16 20:00)
poprzedni stan wody: 53 cm (2021-10-16 19:50)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(53cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0.66m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 13 październik520.61
21:00, 13 październik520.61
22:00, 13 październik520.61
23:00, 13 październik520.61
0:00, 14 październik530.66
1:00, 14 październik540.72
2:00, 14 październik540.72
3:00, 14 październik540.72
4:00, 14 październik540.72
5:00, 14 październik530.66
6:00, 14 październik530.66
7:00, 14 październik530.66
8:00, 14 październik530.66
9:00, 14 październik530.66
10:00, 14 październik530.66
11:00, 14 październik530.66
12:00, 14 październik530.66
13:00, 14 październik530.66
14:00, 14 październik530.66
15:00, 14 październik530.66
16:00, 14 październik530.66
17:00, 14 październik530.66
18:00, 14 październik530.66
19:00, 14 październik530.66
20:00, 14 październik530.66
21:00, 14 październik530.66
22:00, 14 październik530.66
23:00, 14 październik530.66
0:00, 15 październik530.66
1:00, 15 październik530.66
2:00, 15 październik530.66
3:00, 15 październik530.66
4:00, 15 październik530.66
5:00, 15 październik530.66
6:00, 15 październik520.61
7:00, 15 październik530.66
8:00, 15 październik530.66
9:00, 15 październik530.66
10:00, 15 październik530.66
11:00, 15 październik530.66
12:00, 15 październik520.61
13:00, 15 październik530.66
14:00, 15 październik530.66
15:00, 15 październik530.66
16:00, 15 październik530.66
17:00, 15 październik530.66
18:00, 15 październik530.66
19:00, 15 październik530.66
20:00, 15 październik530.66
21:00, 15 październik530.66
22:00, 15 październik530.66
23:00, 15 październik530.66
0:00, 16 październik530.66
1:00, 16 październik530.66
2:00, 16 październik530.66
3:00, 16 październik520.61
4:00, 16 październik530.66
5:00, 16 październik530.66
6:00, 16 październik530.66
7:00, 16 październik530.66
8:00, 16 październik530.66
9:00, 16 październik530.66
10:00, 16 październik530.66
11:00, 16 październik520.61
12:00, 16 październik520.61
13:00, 16 październik520.61
14:00, 16 październik520.61
15:00, 16 październik520.61
16:00, 16 październik530.66
17:00, 16 październik530.66
18:00, 16 październik530.66
19:00, 16 październik530.66
20:00, 16 październik530.66
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów