Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 520.57 km²
km rzeki: 9.46 km
aktualny stan wody:  54 cm (2022-12-03 07:20)
poprzedni stan wody: 54 cm (2022-12-03 07:10)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(54cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.2m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(0.65m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
7:00, 30 lis550.68
8:00, 30 lis540.65
9:00, 30 lis540.65
10:00, 30 lis540.65
11:00, 30 lis530.62
12:00, 30 lis540.65
13:00, 30 lis540.65
14:00, 30 lis530.62
15:00, 30 lis540.65
16:00, 30 lis540.65
17:00, 30 lis540.65
18:00, 30 lis540.65
19:00, 30 lis550.68
20:00, 30 lis550.68
21:00, 30 lis550.68
22:00, 30 lis550.68
23:00, 30 lis550.68
0:00, 1 gru550.68
1:00, 1 gru540.65
2:00, 1 gru540.65
3:00, 1 gru540.65
4:00, 1 gru540.65
5:00, 1 gru540.65
6:00, 1 gru540.65
7:00, 1 gru540.65
8:00, 1 gru540.65
9:00, 1 gru540.65
10:00, 1 gru530.62
11:00, 1 gru540.65
12:00, 1 gru540.65
13:00, 1 gru530.62
14:00, 1 gru540.65
15:00, 1 gru540.65
16:00, 1 gru540.65
17:00, 1 gru540.65
18:00, 1 gru540.65
19:00, 1 gru540.65
20:00, 1 gru540.65
21:00, 1 gru540.65
22:00, 1 gru540.65
23:00, 1 gru540.65
0:00, 2 gru540.65
1:00, 2 gru540.65
2:00, 2 gru540.65
3:00, 2 gru540.65
4:00, 2 gru540.65
5:00, 2 gru540.65
6:00, 2 gru540.65
7:00, 2 gru540.65
8:00, 2 gru540.65
9:00, 2 gru540.65
10:00, 2 gru540.65
11:00, 2 gru540.65
12:00, 2 gru540.65
13:00, 2 gru540.65
14:00, 2 gru530.62
15:00, 2 gru530.62
16:00, 2 gru540.65
17:00, 2 gru540.65
18:00, 2 gru540.65
19:00, 2 gru540.65
20:00, 2 gru540.65
21:00, 2 gru540.65
22:00, 2 gru540.65
23:00, 2 gru540.65
0:00, 3 gru540.65
1:00, 3 gru540.65
2:00, 3 gru540.65
3:00, 3 gru540.65
4:00, 3 gru540.65
5:00, 3 gru540.65
6:00, 3 gru540.65
7:00, 3 gru540.65
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów