Dzisiaj mamy: środa, 19 stycznia 2022
wschód: 07:36 zachód: 16:19
Imieniny obchodzą: Henryka, Mariusza, Sebastiana
wschód: 17:40 zachód: 08:55

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: BOJANÓW
rzeka: Psina (1152)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 519.98 km²
km rzeki: 9.37 km
aktualny stan wody:  59 cm (2022-01-19 05:10)
poprzedni stan wody: 59 cm (2022-01-19 05:00)
 stan alarmowy: 210 cm
 stan ostrzegawczy: 150 cm
 stan wysoki: 92 cm
 stan niski: 59 cm
Trend: stały
(210cm) stan alarmowy,
(150cm) stan ostrzegawczy,
(92cm) strefa stanów wysokich,
(61cm) strefa stanów średnich,
(60cm) strefa stanów niskich,
(59cm) stan aktualny
(104m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(15.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(3.51m³/s) granica górna przepływów średnich,
(1.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(0.83m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(0.45m³/s) średni niski przepływ,
(0.08m³/s) najniższy niski przepływ,
(1m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
5:00, 16 sty601.05
6:00, 16 sty601.05
7:00, 16 sty601.05
8:00, 16 sty601.05
9:00, 16 sty601.05
10:00, 16 sty601.05
11:00, 16 sty601.05
12:00, 16 sty601.05
13:00, 16 sty601.05
14:00, 16 sty601.05
15:00, 16 sty601.05
16:00, 16 sty601.05
17:00, 16 sty601.05
18:00, 16 sty601.05
19:00, 16 sty601.05
20:00, 16 sty601.05
21:00, 16 sty601.05
22:00, 16 sty601.05
23:00, 16 sty601.05
0:00, 17 sty601.05
1:00, 17 sty601.05
2:00, 17 sty601.05
3:00, 17 sty601.05
4:00, 17 sty601.05
5:00, 17 sty601.05
6:00, 17 sty601.05
7:00, 17 sty601.05
8:00, 17 sty601.05
9:00, 17 sty601.05
10:00, 17 sty601.05
11:00, 17 sty601.05
12:00, 17 sty601.05
13:00, 17 sty601.05
14:00, 17 sty601.05
15:00, 17 sty601.05
16:00, 17 sty601.05
17:00, 17 sty601.05
18:00, 17 sty601.05
19:00, 17 sty611.13
20:00, 17 sty611.13
21:00, 17 sty611.13
22:00, 17 sty611.13
23:00, 17 sty611.13
0:00, 18 sty601.05
1:00, 18 sty601.05
2:00, 18 sty601.05
3:00, 18 sty601.05
4:00, 18 sty601.05
5:00, 18 sty601.05
6:00, 18 sty601.05
7:00, 18 sty591
8:00, 18 sty591
9:00, 18 sty591
10:00, 18 sty591
11:00, 18 sty601.05
12:00, 18 sty601.05
13:00, 18 sty601.05
14:00, 18 sty601.05
15:00, 18 sty601.05
16:00, 18 sty601.05
17:00, 18 sty601.05
18:00, 18 sty601.05
19:00, 18 sty601.05
20:00, 18 sty601.05
21:00, 18 sty601.05
22:00, 18 sty601.05
23:00, 18 sty601.05
0:00, 19 sty601.05
1:00, 19 sty601.05
2:00, 19 sty591
3:00, 19 sty591
4:00, 19 sty591
5:00, 19 sty591
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Bojanów