Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4659.18 km²
km rzeki: 725.83 km
aktualny stan wody:  78 cm (2022-12-03 06:10)
poprzedni stan wody: 78 cm (2022-12-03 06:00)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 219 cm
 stan niski: 103 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(219cm) strefa stanów wysokich,
(105cm) strefa stanów średnich,
(104cm) strefa stanów niskich,
(78cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(428m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.09m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(11.3m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
6:00, 30 lis7911.6
7:00, 30 lis7911.6
8:00, 30 lis7911.6
9:00, 30 lis7911.6
10:00, 30 lis7911.6
11:00, 30 lis7911.6
12:00, 30 lis7911.6
13:00, 30 lis7911.6
14:00, 30 lis7911.6
15:00, 30 lis7911.6
16:00, 30 lis7911.6
17:00, 30 lis7911.6
18:00, 30 lis7911.6
19:00, 30 lis7911.6
20:00, 30 lis7911.6
21:00, 30 lis7911.6
22:00, 30 lis7911.6
23:00, 30 lis7911.6
0:00, 1 gru7911.6
1:00, 1 gru7911.6
2:00, 1 gru7911.6
3:00, 1 gru7911.6
4:00, 1 gru7911.6
5:00, 1 gru7811.3
6:00, 1 gru7811.3
7:00, 1 gru7811.3
8:00, 1 gru7811.3
9:00, 1 gru7811.3
10:00, 1 gru7811.3
11:00, 1 gru7811.3
12:00, 1 gru7811.3
13:00, 1 gru7811.3
14:00, 1 gru7811.3
15:00, 1 gru7811.3
16:00, 1 gru7811.3
17:00, 1 gru7811.3
18:00, 1 gru7911.6
19:00, 1 gru7811.3
20:00, 1 gru7811.3
21:00, 1 gru7811.3
22:00, 1 gru7811.3
23:00, 1 gru7811.3
0:00, 2 gru7811.3
1:00, 2 gru7811.3
2:00, 2 gru7811.3
3:00, 2 gru7811.3
4:00, 2 gru7811.3
5:00, 2 gru7811.3
6:00, 2 gru7811.3
7:00, 2 gru7811.3
8:00, 2 gru7711
9:00, 2 gru7711
10:00, 2 gru7711
11:00, 2 gru7610.7
12:00, 2 gru7711
13:00, 2 gru7711
14:00, 2 gru7711
15:00, 2 gru7711
16:00, 2 gru7711
17:00, 2 gru7811.3
18:00, 2 gru7911.6
19:00, 2 gru7911.6
20:00, 2 gru7911.6
21:00, 2 gru7911.6
22:00, 2 gru7911.6
23:00, 2 gru7911.6
0:00, 3 gru7811.3
1:00, 3 gru7811.3
2:00, 3 gru7811.3
3:00, 3 gru7811.3
4:00, 3 gru7811.3
5:00, 3 gru7811.3
6:00, 3 gru7811.3
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki