Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  97 cm (2021-10-16 20:00)
poprzedni stan wody: 97 cm (2021-10-16 19:50)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(97cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(16m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 13 październik10217.9
21:00, 13 październik10217.9
22:00, 13 październik10217.9
23:00, 13 październik10217.9
0:00, 14 październik10217.9
1:00, 14 październik10217.9
2:00, 14 październik10318.3
3:00, 14 październik10418.7
4:00, 14 październik10519.2
5:00, 14 październik10720
6:00, 14 październik10820.4
7:00, 14 październik10820.4
8:00, 14 październik10820.4
9:00, 14 październik11021.3
10:00, 14 październik11222.3
11:00, 14 październik11222.3
12:00, 14 październik11121.8
13:00, 14 październik11021.3
14:00, 14 październik10920.9
15:00, 14 październik10920.9
16:00, 14 październik10720
17:00, 14 październik10619.6
18:00, 14 październik10720
19:00, 14 październik10820.4
20:00, 14 październik10920.9
21:00, 14 październik10920.9
22:00, 14 październik10920.9
23:00, 14 październik10920.9
0:00, 15 październik10920.9
1:00, 15 październik10920.9
2:00, 15 październik10920.9
3:00, 15 październik10820.4
4:00, 15 październik10720
5:00, 15 październik10619.6
6:00, 15 październik10519.2
7:00, 15 październik10318.3
8:00, 15 październik10217.9
9:00, 15 październik10017
10:00, 15 październik10017
11:00, 15 październik9916.6
12:00, 15 październik10017
13:00, 15 październik10017
14:00, 15 październik9916.6
15:00, 15 październik9916.6
16:00, 15 październik9816.3
17:00, 15 październik9916.6
18:00, 15 październik9916.6
19:00, 15 październik9816.3
20:00, 15 październik9816.3
21:00, 15 październik9816.3
22:00, 15 październik9816.3
23:00, 15 październik9816.3
0:00, 16 październik9816.3
1:00, 16 październik9816.3
2:00, 16 październik9816.3
3:00, 16 październik9816.3
4:00, 16 październik9716
5:00, 16 październik9615.6
6:00, 16 październik9716
7:00, 16 październik9716
8:00, 16 październik9716
9:00, 16 październik9615.6
10:00, 16 październik9615.6
11:00, 16 październik9615.6
12:00, 16 październik9615.6
13:00, 16 październik9615.6
14:00, 16 październik9615.6
15:00, 16 październik9615.6
16:00, 16 październik9615.6
17:00, 16 październik9615.6
18:00, 16 październik9716
19:00, 16 październik9716
20:00, 16 październik9716
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki