Dzisiaj mamy: środa, 19 stycznia 2022
wschód: 07:36 zachód: 16:19
Imieniny obchodzą: Henryka, Mariusza, Sebastiana
wschód: 17:40 zachód: 08:55

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  101 cm (2022-01-19 04:00)
poprzedni stan wody: 101 cm (2022-01-19 03:50)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(101cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(17.4m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
4:00, 16 sty10619.6
5:00, 16 sty10619.6
6:00, 16 sty10619.6
7:00, 16 sty10619.6
8:00, 16 sty10519.2
9:00, 16 sty10519.2
10:00, 16 sty10519.2
11:00, 16 sty10519.2
12:00, 16 sty10418.7
13:00, 16 sty10418.7
14:00, 16 sty10318.3
15:00, 16 sty10318.3
16:00, 16 sty10318.3
17:00, 16 sty10318.3
18:00, 16 sty10318.3
19:00, 16 sty10318.3
20:00, 16 sty10318.3
21:00, 16 sty10318.3
22:00, 16 sty10318.3
23:00, 16 sty10318.3
0:00, 17 sty10418.7
1:00, 17 sty10418.7
2:00, 17 sty10418.7
3:00, 17 sty10318.3
4:00, 17 sty10318.3
5:00, 17 sty10217.9
6:00, 17 sty10217.9
7:00, 17 sty10217.9
8:00, 17 sty10117.4
9:00, 17 sty10117.4
10:00, 17 sty10117.4
11:00, 17 sty10217.9
12:00, 17 sty10117.4
13:00, 17 sty10117.4
14:00, 17 sty10217.9
15:00, 17 sty10418.7
16:00, 17 sty10418.7
17:00, 17 sty10318.3
18:00, 17 sty10318.3
19:00, 17 sty10418.7
20:00, 17 sty10418.7
21:00, 17 sty10418.7
22:00, 17 sty10418.7
23:00, 17 sty10318.3
0:00, 18 sty10217.9
1:00, 18 sty10318.3
2:00, 18 sty10318.3
3:00, 18 sty10318.3
4:00, 18 sty10318.3
5:00, 18 sty10318.3
6:00, 18 sty10318.3
7:00, 18 sty10318.3
8:00, 18 sty10318.3
9:00, 18 sty10217.9
10:00, 18 sty9816.3
11:00, 18 sty10318.3
12:00, 18 sty10519.2
13:00, 18 sty10418.7
14:00, 18 sty10318.3
15:00, 18 sty10318.3
16:00, 18 sty10217.9
17:00, 18 sty10318.3
18:00, 18 sty10318.3
19:00, 18 sty10318.3
20:00, 18 sty10318.3
21:00, 18 sty10217.9
22:00, 18 sty10217.9
23:00, 18 sty10217.9
0:00, 19 sty10217.9
1:00, 19 sty10217.9
2:00, 19 sty10217.9
3:00, 19 sty10117.4
4:00, 19 sty10117.4
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki