Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: CHAŁUPKI
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 4663.69 km²
km rzeki: 725.12 km
aktualny stan wody:  120 cm (2022-05-03 18:00)
poprzedni stan wody: 120 cm (2022-05-03 17:50)
 stan alarmowy: 420 cm
 stan ostrzegawczy: 300 cm
 stan wysoki: 225 cm
 stan niski: 105 cm
Trend: stały
(420cm) stan alarmowy,
(300cm) stan ostrzegawczy,
(225cm) strefa stanów wysokich,
(107cm) strefa stanów średnich,
(106cm) strefa stanów niskich,
(120cm) stan aktualny
(2160m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(431m³/s) średni wysoki przepływ,
(108m³/s) granica górna przepływów średnich,
(42.3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(19.5m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(9.11m³/s) średni niski przepływ,
(4.76m³/s) najniższy niski przepływ,
(27.5m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.12630.9
19:00, 30 kw.12630.9
20:00, 30 kw.12630.9
21:00, 30 kw.12630.9
22:00, 30 kw.12530.3
23:00, 30 kw.12530.3
0:00, 1 maj12530.3
1:00, 1 maj12630.9
2:00, 1 maj12630.9
3:00, 1 maj12630.9
4:00, 1 maj12530.3
5:00, 1 maj12932.5
6:00, 1 maj13234.3
7:00, 1 maj13133.7
8:00, 1 maj12932.5
9:00, 1 maj12832
10:00, 1 maj12731.4
11:00, 1 maj12630.9
12:00, 1 maj12630.9
13:00, 1 maj12630.9
14:00, 1 maj12530.3
15:00, 1 maj12530.3
16:00, 1 maj12429.7
17:00, 1 maj12530.3
18:00, 1 maj12530.3
19:00, 1 maj12530.3
20:00, 1 maj12228.6
21:00, 1 maj12329.2
22:00, 1 maj12429.7
23:00, 1 maj12429.7
0:00, 2 maj12530.3
1:00, 2 maj12429.7
2:00, 2 maj12429.7
3:00, 2 maj12530.3
4:00, 2 maj12429.7
5:00, 2 maj12429.7
6:00, 2 maj12429.7
7:00, 2 maj12429.7
8:00, 2 maj12329.2
9:00, 2 maj12329.2
10:00, 2 maj11826.5
11:00, 2 maj12630.9
12:00, 2 maj12429.7
13:00, 2 maj12329.2
14:00, 2 maj12027.5
15:00, 2 maj12128.1
16:00, 2 maj12329.2
17:00, 2 maj12429.7
18:00, 2 maj12429.7
19:00, 2 maj12329.2
20:00, 2 maj12329.2
21:00, 2 maj12329.2
22:00, 2 maj12228.6
23:00, 2 maj12228.6
0:00, 3 maj12128.1
1:00, 3 maj12128.1
2:00, 3 maj12228.6
3:00, 3 maj12228.6
4:00, 3 maj12228.6
5:00, 3 maj12128.1
6:00, 3 maj12128.1
7:00, 3 maj12128.1
8:00, 3 maj12128.1
9:00, 3 maj12027.5
10:00, 3 maj12027.5
11:00, 3 maj12027.5
12:00, 3 maj11927
13:00, 3 maj11927
14:00, 3 maj12027.5
15:00, 3 maj12027.5
16:00, 3 maj12027.5
17:00, 3 maj12027.5
18:00, 3 maj12027.5
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Chałupki