Dzisiaj mamy: środa, 19 stycznia 2022
wschód: 07:36 zachód: 16:19
Imieniny obchodzą: Henryka, Mariusza, Sebastiana
wschód: 17:40 zachód: 08:55

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  98 cm (2022-01-19 04:00)
poprzedni stan wody: 98 cm (2022-01-19 03:50)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(98cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(26m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
4:00, 16 sty10429.2
5:00, 16 sty10429.2
6:00, 16 sty10429.2
7:00, 16 sty10429.2
8:00, 16 sty10328.6
9:00, 16 sty10328.6
10:00, 16 sty10328.6
11:00, 16 sty10328.6
12:00, 16 sty10228.1
13:00, 16 sty10228.1
14:00, 16 sty10228.1
15:00, 16 sty10127.6
16:00, 16 sty10127.6
17:00, 16 sty10127.6
18:00, 16 sty10127.6
19:00, 16 sty10127.6
20:00, 16 sty10127.6
21:00, 16 sty10127.6
22:00, 16 sty10027
23:00, 16 sty10027
0:00, 17 sty10027
1:00, 17 sty10027
2:00, 17 sty10027
3:00, 17 sty10027
4:00, 17 sty10127.6
5:00, 17 sty10027
6:00, 17 sty10027
7:00, 17 sty10027
8:00, 17 sty10027
9:00, 17 sty9926.5
10:00, 17 sty9926.5
11:00, 17 sty9926.5
12:00, 17 sty9926.5
13:00, 17 sty9926.5
14:00, 17 sty9826
15:00, 17 sty9926.5
16:00, 17 sty9926.5
17:00, 17 sty10027
18:00, 17 sty10127.6
19:00, 17 sty10127.6
20:00, 17 sty10027
21:00, 17 sty10127.6
22:00, 17 sty10127.6
23:00, 17 sty10127.6
0:00, 18 sty10228.1
1:00, 18 sty10127.6
2:00, 18 sty10127.6
3:00, 18 sty10127.6
4:00, 18 sty10127.6
5:00, 18 sty10127.6
6:00, 18 sty10127.6
7:00, 18 sty10127.6
8:00, 18 sty10127.6
9:00, 18 sty10127.6
10:00, 18 sty10127.6
11:00, 18 sty10027
12:00, 18 sty9926.5
13:00, 18 sty9926.5
14:00, 18 sty10027
15:00, 18 sty10027
16:00, 18 sty10027
17:00, 18 sty10027
18:00, 18 sty9926.5
19:00, 18 sty9926.5
20:00, 18 sty9926.5
21:00, 18 sty9926.5
22:00, 18 sty9926.5
23:00, 18 sty9926.5
0:00, 19 sty9826
1:00, 19 sty9826
2:00, 19 sty9826
3:00, 19 sty9826
4:00, 19 sty9826
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice