Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  112 cm (2022-05-03 18:10)
poprzedni stan wody: 112 cm (2022-05-03 18:00)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(112cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(39.7m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.12044.5
19:00, 30 kw.12044.5
20:00, 30 kw.12044.5
21:00, 30 kw.12044.5
22:00, 30 kw.12044.5
23:00, 30 kw.12044.5
0:00, 1 maj12044.5
1:00, 1 maj11943.9
2:00, 1 maj11943.9
3:00, 1 maj11943.9
4:00, 1 maj11943.9
5:00, 1 maj11943.9
6:00, 1 maj11943.9
7:00, 1 maj12145.1
8:00, 1 maj12346.3
9:00, 1 maj12346.3
10:00, 1 maj12346.3
11:00, 1 maj12245.7
12:00, 1 maj12145.1
13:00, 1 maj12044.5
14:00, 1 maj11943.9
15:00, 1 maj11943.9
16:00, 1 maj11943.9
17:00, 1 maj11843.3
18:00, 1 maj11843.3
19:00, 1 maj11843.3
20:00, 1 maj11843.3
21:00, 1 maj11843.3
22:00, 1 maj11742.7
23:00, 1 maj11742.7
0:00, 2 maj11742.7
1:00, 2 maj11843.3
2:00, 2 maj11843.3
3:00, 2 maj11843.3
4:00, 2 maj11843.3
5:00, 2 maj11843.3
6:00, 2 maj11742.7
7:00, 2 maj11742.7
8:00, 2 maj11742.7
9:00, 2 maj11742.7
10:00, 2 maj11642.1
11:00, 2 maj11642.1
12:00, 2 maj11440.9
13:00, 2 maj11642.1
14:00, 2 maj11642.1
15:00, 2 maj11642.1
16:00, 2 maj11541.5
17:00, 2 maj11440.9
18:00, 2 maj11541.5
19:00, 2 maj11642.1
20:00, 2 maj11642.1
21:00, 2 maj11642.1
22:00, 2 maj11642.1
23:00, 2 maj11642.1
0:00, 3 maj11541.5
1:00, 3 maj11541.5
2:00, 3 maj11440.9
3:00, 3 maj11440.9
4:00, 3 maj11440.9
5:00, 3 maj11440.9
6:00, 3 maj11440.9
7:00, 3 maj11440.9
8:00, 3 maj11440.9
9:00, 3 maj11440.9
10:00, 3 maj11340.3
11:00, 3 maj11340.3
12:00, 3 maj11340.3
13:00, 3 maj11340.3
14:00, 3 maj11239.7
15:00, 3 maj11239.7
16:00, 3 maj11239.7
17:00, 3 maj11239.7
18:00, 3 maj11239.7
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice