Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5876.08 km²
km rzeki: 713.04 km
aktualny stan wody:  72 cm (2022-12-03 05:30)
poprzedni stan wody: 72 cm (2022-12-03 05:20)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(72cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(543m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57.1m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(17.4m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
5:00, 30 lis7418.3
6:00, 30 lis7418.3
7:00, 30 lis7418.3
8:00, 30 lis7418.3
9:00, 30 lis7418.3
10:00, 30 lis7317.8
11:00, 30 lis7317.8
12:00, 30 lis7317.8
13:00, 30 lis7317.8
14:00, 30 lis7317.8
15:00, 30 lis7317.8
16:00, 30 lis7317.8
17:00, 30 lis7217.4
18:00, 30 lis7217.4
19:00, 30 lis7217.4
20:00, 30 lis7317.8
21:00, 30 lis7317.8
22:00, 30 lis7317.8
23:00, 30 lis7317.8
0:00, 1 gru7317.8
1:00, 1 gru7317.8
2:00, 1 gru7317.8
3:00, 1 gru7317.8
4:00, 1 gru7317.8
5:00, 1 gru7317.8
6:00, 1 gru7317.8
7:00, 1 gru7217.4
8:00, 1 gru7217.4
9:00, 1 gru7217.4
10:00, 1 gru7217.4
11:00, 1 gru7217.4
12:00, 1 gru7217.4
13:00, 1 gru7117
14:00, 1 gru7217.4
15:00, 1 gru7217.4
16:00, 1 gru7217.4
17:00, 1 gru7217.4
18:00, 1 gru7217.4
19:00, 1 gru7117
20:00, 1 gru7117
21:00, 1 gru7217.4
22:00, 1 gru7217.4
23:00, 1 gru7217.4
0:00, 2 gru7217.4
1:00, 2 gru7217.4
2:00, 2 gru7217.4
3:00, 2 gru7217.4
4:00, 2 gru7217.4
5:00, 2 gru7217.4
6:00, 2 gru7217.4
7:00, 2 gru7217.4
8:00, 2 gru7217.4
9:00, 2 gru7117
10:00, 2 gru7117
11:00, 2 gru7117
12:00, 2 gru7117
13:00, 2 gru7016.5
14:00, 2 gru7016.5
15:00, 2 gru7016.5
16:00, 2 gru7016.5
17:00, 2 gru7016.5
18:00, 2 gru7016.5
19:00, 2 gru7016.5
20:00, 2 gru7117
21:00, 2 gru7117
22:00, 2 gru7217.4
23:00, 2 gru7217.4
0:00, 3 gru7217.4
1:00, 3 gru7217.4
2:00, 3 gru7217.4
3:00, 3 gru7217.4
4:00, 3 gru7217.4
5:00, 3 gru7217.4
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice