Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: KRZYŻANOWICE
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5874.9 km²
km rzeki: 712.43 km
aktualny stan wody:  92 cm (2021-10-16 18:00)
poprzedni stan wody: 92 cm (2021-10-16 17:50)
 stan alarmowy: 500 cm
 stan ostrzegawczy: 360 cm
 stan wysoki: 259 cm
 stan niski: 109 cm
Trend: stały
(500cm) stan alarmowy,
(360cm) stan ostrzegawczy,
(259cm) strefa stanów wysokich,
(111cm) strefa stanów średnich,
(110cm) strefa stanów niskich,
(92cm) stan aktualny
(2880m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(545m³/s) średni wysoki przepływ,
(142m³/s) granica górna przepływów średnich,
(57m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(28.4m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(13.7m³/s) średni niski przepływ,
(8m³/s) najniższy niski przepływ,
(23m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 13 październik9926.5
19:00, 13 październik9926.5
20:00, 13 październik9926.5
21:00, 13 październik9926.5
22:00, 13 październik9926.5
23:00, 13 październik9926.5
0:00, 14 październik9826
1:00, 14 październik9826
2:00, 14 październik9826
3:00, 14 październik9826
4:00, 14 październik9826
5:00, 14 październik9826
6:00, 14 październik9926.5
7:00, 14 październik10027
8:00, 14 październik10127.6
9:00, 14 październik10127.6
10:00, 14 październik10228.1
11:00, 14 październik10228.1
12:00, 14 październik10328.6
13:00, 14 październik10429.2
14:00, 14 październik10429.2
15:00, 14 październik10328.6
16:00, 14 październik10228.1
17:00, 14 październik10228.1
18:00, 14 październik10127.6
19:00, 14 październik10027
20:00, 14 październik10127.6
21:00, 14 październik10228.1
22:00, 14 październik10228.1
23:00, 14 październik10228.1
0:00, 15 październik10328.6
1:00, 15 październik10328.6
2:00, 15 październik10328.6
3:00, 15 październik10328.6
4:00, 15 październik10228.1
5:00, 15 październik10228.1
6:00, 15 październik10228.1
7:00, 15 październik10027
8:00, 15 październik9926.5
9:00, 15 październik9826
10:00, 15 październik9725.5
11:00, 15 październik9625
12:00, 15 październik9524.5
13:00, 15 październik9524.5
14:00, 15 październik9524.5
15:00, 15 październik9524.5
16:00, 15 październik9424
17:00, 15 październik9424
18:00, 15 październik9424
19:00, 15 październik9424
20:00, 15 październik9424
21:00, 15 październik9424
22:00, 15 październik9424
23:00, 15 październik9424
0:00, 16 październik9323.5
1:00, 16 październik9323.5
2:00, 16 październik9323.5
3:00, 16 październik9323.5
4:00, 16 październik9323.5
5:00, 16 październik9323.5
6:00, 16 październik9323.5
7:00, 16 październik9323.5
8:00, 16 październik9323.5
9:00, 16 październik9323.5
10:00, 16 październik9223
11:00, 16 październik9223
12:00, 16 październik9223
13:00, 16 październik9223
14:00, 16 październik9223
15:00, 16 październik9223
16:00, 16 październik9223
17:00, 16 październik9122.5
18:00, 16 październik9223
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Krzyżanowice