Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  174 cm (2022-05-03 18:10)
poprzedni stan wody: 174 cm (2022-05-03 18:00)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 283 cm
 stan niski: 151 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(283cm) strefa stanów wysokich,
(153cm) strefa stanów średnich,
(152cm) strefa stanów niskich,
(174cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(575m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(54m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(37.6m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.17841.2
19:00, 30 kw.17841.2
20:00, 30 kw.17841.2
21:00, 30 kw.17942.1
22:00, 30 kw.17942.1
23:00, 30 kw.17841.2
0:00, 1 maj17841.2
1:00, 1 maj17841.2
2:00, 1 maj17841.2
3:00, 1 maj17841.2
4:00, 1 maj17841.2
5:00, 1 maj17841.2
6:00, 1 maj17942.1
7:00, 1 maj18144
8:00, 1 maj18144
9:00, 1 maj18043
10:00, 1 maj18043
11:00, 1 maj17942.1
12:00, 1 maj17841.2
13:00, 1 maj17841.2
14:00, 1 maj17841.2
15:00, 1 maj17841.2
16:00, 1 maj17841.2
17:00, 1 maj17841.2
18:00, 1 maj17841.2
19:00, 1 maj17841.2
20:00, 1 maj17841.2
21:00, 1 maj17740.3
22:00, 1 maj17740.3
23:00, 1 maj17740.3
0:00, 2 maj17740.3
1:00, 2 maj17841.2
2:00, 2 maj17841.2
3:00, 2 maj17740.3
4:00, 2 maj17740.3
5:00, 2 maj17740.3
6:00, 2 maj17740.3
7:00, 2 maj17740.3
8:00, 2 maj17740.3
9:00, 2 maj17740.3
10:00, 2 maj17639.4
11:00, 2 maj17437.6
12:00, 2 maj17639.4
13:00, 2 maj17740.3
14:00, 2 maj17639.4
15:00, 2 maj17538.5
16:00, 2 maj17538.5
17:00, 2 maj17639.4
18:00, 2 maj17639.4
19:00, 2 maj17740.3
20:00, 2 maj17639.4
21:00, 2 maj17639.4
22:00, 2 maj17639.4
23:00, 2 maj17639.4
0:00, 3 maj17538.5
1:00, 3 maj17538.5
2:00, 3 maj17538.5
3:00, 3 maj17538.5
4:00, 3 maj17538.5
5:00, 3 maj17538.5
6:00, 3 maj17538.5
7:00, 3 maj17538.5
8:00, 3 maj17538.5
9:00, 3 maj17538.5
10:00, 3 maj17437.6
11:00, 3 maj17437.6
12:00, 3 maj17437.6
13:00, 3 maj17437.6
14:00, 3 maj17437.6
15:00, 3 maj17437.6
16:00, 3 maj17437.6
17:00, 3 maj17437.6
18:00, 3 maj17437.6
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]