Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5829.96 km²
km rzeki: 717.59 km
aktualny stan wody:  162 cm (2021-10-16 20:10)
poprzedni stan wody: 162 cm (2021-10-16 20:00)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 283 cm
 stan niski: 151 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(283cm) strefa stanów wysokich,
(153cm) strefa stanów średnich,
(152cm) strefa stanów niskich,
(162cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(575m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(54m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.2m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(10.4m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(24.6m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
20:00, 13 październik16728.6
21:00, 13 październik16728.6
22:00, 13 październik16627.8
23:00, 13 październik16627.8
0:00, 14 październik16627.8
1:00, 14 październik16627.8
2:00, 14 październik16627.8
3:00, 14 październik16627.8
4:00, 14 październik16627.8
5:00, 14 październik16728.6
6:00, 14 październik16829.4
7:00, 14 październik16829.4
8:00, 14 październik16829.4
9:00, 14 październik16930.2
10:00, 14 październik16930.2
11:00, 14 październik17031
12:00, 14 październik17031
13:00, 14 październik17031
14:00, 14 październik16930.2
15:00, 14 październik16930.2
16:00, 14 październik16829.4
17:00, 14 październik16829.4
18:00, 14 październik16728.6
19:00, 14 październik16829.4
20:00, 14 październik16930.2
21:00, 14 październik16930.2
22:00, 14 październik16930.2
23:00, 14 październik16930.2
0:00, 15 październik16930.2
1:00, 15 październik16930.2
2:00, 15 październik16930.2
3:00, 15 październik16930.2
4:00, 15 październik16930.2
5:00, 15 październik16829.4
6:00, 15 październik16829.4
7:00, 15 październik16728.6
8:00, 15 październik16627.8
9:00, 15 październik16527
10:00, 15 październik16527
11:00, 15 październik16426.2
12:00, 15 październik16426.2
13:00, 15 październik16426.2
14:00, 15 październik16426.2
15:00, 15 październik16426.2
16:00, 15 październik16426.2
17:00, 15 październik16426.2
18:00, 15 październik16426.2
19:00, 15 październik16426.2
20:00, 15 październik16426.2
21:00, 15 październik16426.2
22:00, 15 październik16325.4
23:00, 15 październik16325.4
0:00, 16 październik16325.4
1:00, 16 październik16325.4
2:00, 16 październik16325.4
3:00, 16 październik16325.4
4:00, 16 październik16325.4
5:00, 16 październik16325.4
6:00, 16 październik16325.4
7:00, 16 październik16325.4
8:00, 16 październik16325.4
9:00, 16 październik16325.4
10:00, 16 październik16325.4
11:00, 16 październik16325.4
12:00, 16 październik16224.6
13:00, 16 październik16224.6
14:00, 16 październik16224.6
15:00, 16 październik16224.6
16:00, 16 październik16224.6
17:00, 16 październik16224.6
18:00, 16 październik16224.6
19:00, 16 październik16224.6
20:00, 16 październik16224.6
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]