Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: OLZA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 5828.32 km²
km rzeki: 718.19 km
aktualny stan wody:  140 cm (2022-12-03 06:10)
poprzedni stan wody: 140 cm (2022-12-03 06:00)
 stan alarmowy: 610 cm
 stan ostrzegawczy: 500 cm
 stan wysoki: 291 cm
 stan niski: 168 cm
Trend: stały
(610cm) stan alarmowy,
(500cm) stan ostrzegawczy,
(291cm) strefa stanów wysokich,
(170cm) strefa stanów średnich,
(169cm) strefa stanów niskich,
(140cm) stan aktualny
(1950m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(578m³/s) średni wysoki przepływ,
(160m³/s) granica górna przepływów średnich,
(53m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(25.3m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(11.2m³/s) średni niski przepływ,
(6.3m³/s) najniższy niski przepływ,
(13m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
6:00, 30 lis14113.4
7:00, 30 lis14113.4
8:00, 30 lis14113.4
9:00, 30 lis14113.4
10:00, 30 lis14013
11:00, 30 lis14013
12:00, 30 lis14013
13:00, 30 lis14013
14:00, 30 lis14013
15:00, 30 lis14013
16:00, 30 lis14013
18:00, 30 lis14013
19:00, 30 lis14013
20:00, 30 lis14013
21:00, 30 lis14013
22:00, 30 lis14113.4
23:00, 30 lis14113.4
0:00, 1 gru14113.4
1:00, 1 gru14013
2:00, 1 gru14013
3:00, 1 gru14013
4:00, 1 gru14013
5:00, 1 gru14013
6:00, 1 gru14013
7:00, 1 gru14013
8:00, 1 gru14013
9:00, 1 gru14013
10:00, 1 gru14013
11:00, 1 gru14013
12:00, 1 gru14013
13:00, 1 gru14013
14:00, 1 gru14013
15:00, 1 gru14013
16:00, 1 gru14013
17:00, 1 gru14013
18:00, 1 gru14013
19:00, 1 gru14013
20:00, 1 gru14013
21:00, 1 gru14013
22:00, 1 gru14013
23:00, 1 gru14013
0:00, 2 gru14013
1:00, 2 gru14013
2:00, 2 gru14013
3:00, 2 gru14013
4:00, 2 gru14013
5:00, 2 gru14013
6:00, 2 gru14013
7:00, 2 gru14013
8:00, 2 gru13912.6
9:00, 2 gru13912.6
10:00, 2 gru13912.6
11:00, 2 gru13912.6
12:00, 2 gru13912.6
13:00, 2 gru13912.6
14:00, 2 gru13912.6
15:00, 2 gru13912.6
16:00, 2 gru13912.6
17:00, 2 gru13912.6
18:00, 2 gru13912.6
19:00, 2 gru13912.6
20:00, 2 gru14013
22:00, 2 gru14013
23:00, 2 gru14013
0:00, 3 gru14013
1:00, 3 gru14013
2:00, 3 gru14013
3:00, 3 gru14013
4:00, 3 gru14013
5:00, 3 gru14013
6:00, 3 gru14013
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]