Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6730.63 km²
km rzeki: 693.83 km
aktualny stan wody:  119 cm (2022-12-03 07:10)
poprzedni stan wody: 119 cm (2022-12-03 07:00)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(119cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(584m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(64.9m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.9m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16.1m³/s) średni niski przepływ,
(8.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(18.2m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
7:00, 30 lis12219.4
8:00, 30 lis12219.4
9:00, 30 lis12219.4
10:00, 30 lis12219.4
11:00, 30 lis12219.4
12:00, 30 lis12219.4
13:00, 30 lis12219.4
14:00, 30 lis12219.4
15:00, 30 lis12219.4
16:00, 30 lis12219.4
17:00, 30 lis12219.4
18:00, 30 lis12219.4
19:00, 30 lis12119
20:00, 30 lis12119
21:00, 30 lis12119
22:00, 30 lis12119
23:00, 30 lis12119
0:00, 1 gru12119
1:00, 1 gru12119
2:00, 1 gru12119
3:00, 1 gru12119
4:00, 1 gru12119
5:00, 1 gru12119
6:00, 1 gru12119
7:00, 1 gru12119
8:00, 1 gru12119
9:00, 1 gru12119
10:00, 1 gru12119
11:00, 1 gru12119
12:00, 1 gru12119
13:00, 1 gru12119
14:00, 1 gru12018.5
15:00, 1 gru12018.5
16:00, 1 gru12018.5
17:00, 1 gru12018.5
18:00, 1 gru12018.5
19:00, 1 gru12018.5
20:00, 1 gru12018.5
21:00, 1 gru12018.5
22:00, 1 gru12018.5
23:00, 1 gru11918.2
0:00, 2 gru11918.2
1:00, 2 gru11918.2
2:00, 2 gru11918.2
3:00, 2 gru11918.2
4:00, 2 gru11918.2
5:00, 2 gru11918.2
6:00, 2 gru11918.2
7:00, 2 gru11918.2
8:00, 2 gru11918.2
9:00, 2 gru11918.2
10:00, 2 gru11918.2
11:00, 2 gru12018.5
12:00, 2 gru12018.5
13:00, 2 gru12018.5
14:00, 2 gru12018.5
15:00, 2 gru12018.5
16:00, 2 gru12018.5
17:00, 2 gru11918.2
18:00, 2 gru11918.2
19:00, 2 gru11918.2
20:00, 2 gru11918.2
21:00, 2 gru11817.9
22:00, 2 gru11817.9
23:00, 2 gru11817.9
0:00, 3 gru11817.9
1:00, 3 gru11817.9
2:00, 3 gru11817.9
3:00, 3 gru11918.2
4:00, 3 gru11918.2
5:00, 3 gru11918.2
6:00, 3 gru11918.2
7:00, 3 gru11918.2
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia