Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  166 cm (2022-05-03 18:00)
poprzedni stan wody: 166 cm (2022-05-03 17:50)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(166cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(44.6m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.17348.8
19:00, 30 kw.17348.8
20:00, 30 kw.17449.4
21:00, 30 kw.17449.4
22:00, 30 kw.17449.4
23:00, 30 kw.17449.4
0:00, 1 maj17449.4
1:00, 1 maj17449.4
2:00, 1 maj17449.4
3:00, 1 maj17348.8
4:00, 1 maj17348.8
5:00, 1 maj17348.8
6:00, 1 maj17348.8
7:00, 1 maj17348.8
8:00, 1 maj17348.8
9:00, 1 maj17348.8
10:00, 1 maj17348.8
11:00, 1 maj17449.4
12:00, 1 maj17550
13:00, 1 maj17650.6
14:00, 1 maj17650.6
15:00, 1 maj17550
16:00, 1 maj17550
17:00, 1 maj17449.4
18:00, 1 maj17449.4
19:00, 1 maj17348.8
20:00, 1 maj17348.8
21:00, 1 maj17248.2
22:00, 1 maj17248.2
23:00, 1 maj17248.2
0:00, 2 maj17248.2
1:00, 2 maj17248.2
2:00, 2 maj17147.6
3:00, 2 maj17147.6
4:00, 2 maj17147.6
5:00, 2 maj17147.6
6:00, 2 maj17147.6
7:00, 2 maj17147.6
8:00, 2 maj17147.6
9:00, 2 maj17147.6
10:00, 2 maj17147.6
11:00, 2 maj17147.6
12:00, 2 maj17047
13:00, 2 maj17047
14:00, 2 maj17047
15:00, 2 maj16946.4
16:00, 2 maj16946.4
17:00, 2 maj16946.4
18:00, 2 maj16946.4
19:00, 2 maj16946.4
20:00, 2 maj16946.4
21:00, 2 maj16946.4
22:00, 2 maj16946.4
23:00, 2 maj16946.4
0:00, 3 maj16946.4
1:00, 3 maj16946.4
2:00, 3 maj16946.4
3:00, 3 maj16946.4
4:00, 3 maj16946.4
5:00, 3 maj16946.4
6:00, 3 maj16845.8
7:00, 3 maj16845.8
8:00, 3 maj16845.8
9:00, 3 maj16845.8
10:00, 3 maj16845.8
11:00, 3 maj16745.2
12:00, 3 maj16745.2
13:00, 3 maj16745.2
14:00, 3 maj16745.2
15:00, 3 maj16644.6
16:00, 3 maj16644.6
17:00, 3 maj16644.6
18:00, 3 maj16644.6
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia