Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  139 cm (2021-10-16 19:00)
poprzedni stan wody: 139 cm (2021-10-16 18:50)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(139cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(35m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
19:00, 13 październik14739.4
20:00, 13 październik14739.4
21:00, 13 październik14739.4
22:00, 13 październik14638.8
23:00, 13 październik14638.8
0:00, 14 październik14638.8
1:00, 14 październik14638.8
2:00, 14 październik14638.8
3:00, 14 październik14638.8
4:00, 14 październik14638.8
5:00, 14 październik14538.2
6:00, 14 październik14538.2
7:00, 14 październik14538.2
8:00, 14 październik14538.2
9:00, 14 październik14538.2
10:00, 14 październik14538.2
11:00, 14 październik14638.8
12:00, 14 październik14739.4
13:00, 14 październik14739.4
14:00, 14 październik14839.9
15:00, 14 październik14839.9
16:00, 14 październik14940.4
17:00, 14 październik15041
18:00, 14 październik15041
19:00, 14 październik15041
20:00, 14 październik15041
21:00, 14 październik15041
22:00, 14 październik14940.4
23:00, 14 październik14940.4
0:00, 15 październik14839.9
1:00, 15 październik14940.4
2:00, 15 październik14940.4
3:00, 15 październik14940.4
4:00, 15 październik14940.4
5:00, 15 październik15041
6:00, 15 październik15041
7:00, 15 październik15041
8:00, 15 październik15041
9:00, 15 październik15041
10:00, 15 październik15041
11:00, 15 październik14940.4
12:00, 15 październik14839.9
13:00, 15 październik14538.2
14:00, 15 październik14437.7
15:00, 15 październik14538.2
16:00, 15 październik14437.7
17:00, 15 październik14337.2
18:00, 15 październik14236.6
19:00, 15 październik14236.6
20:00, 15 październik14136
21:00, 15 październik14136
22:00, 15 październik14136
23:00, 15 październik14035.5
0:00, 16 październik14035.5
1:00, 16 październik14035.5
2:00, 16 październik14035.5
3:00, 16 październik14035.5
4:00, 16 październik14035.5
5:00, 16 październik14035.5
6:00, 16 październik14035.5
7:00, 16 październik14035.5
8:00, 16 październik14035.5
9:00, 16 październik14035.5
10:00, 16 październik14035.5
11:00, 16 październik14035.5
12:00, 16 październik13935
13:00, 16 październik13935
14:00, 16 październik13935
15:00, 16 październik13935
16:00, 16 październik13935
17:00, 16 październik13935
18:00, 16 październik13935
19:00, 16 październik13935
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia