Dzisiaj mamy: środa, 19 stycznia 2022
wschód: 07:36 zachód: 16:19
Imieniny obchodzą: Henryka, Mariusza, Sebastiana
wschód: 17:40 zachód: 08:55

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RACIBÓRZ-MIEDONIA
rzeka: Odra (1)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 6728.48 km²
km rzeki: 693.29 km
aktualny stan wody:  148 cm (2022-01-19 05:10)
poprzedni stan wody: 148 cm (2022-01-19 05:00)
 stan alarmowy: 600 cm
 stan ostrzegawczy: 400 cm
 stan wysoki: 333 cm
 stan niski: 147 cm
Trend: stały
(600cm) stan alarmowy,
(400cm) stan ostrzegawczy,
(333cm) strefa stanów wysokich,
(149cm) strefa stanów średnich,
(148cm) strefa stanów niskich,
(148cm) stan aktualny
(3120m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(586m³/s) średni wysoki przepływ,
(166m³/s) granica górna przepływów średnich,
(65m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(31.8m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(16m³/s) średni niski przepływ,
(8.5m³/s) najniższy niski przepływ,
(35.5m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
5:00, 16 sty15539.5
6:00, 16 sty15539.5
7:00, 16 sty15539.5
8:00, 16 sty15539.5
9:00, 16 sty15438.9
10:00, 16 sty15438.9
11:00, 16 sty15438.9
12:00, 16 sty15438.9
13:00, 16 sty15438.9
14:00, 16 sty15438.9
15:00, 16 sty15438.9
16:00, 16 sty15338.3
17:00, 16 sty15338.3
18:00, 16 sty15338.3
19:00, 16 sty15237.7
20:00, 16 sty15237.7
21:00, 16 sty15237.7
22:00, 16 sty15237.7
23:00, 16 sty15137.1
0:00, 17 sty15137.1
1:00, 17 sty15137.1
2:00, 17 sty15137.1
3:00, 17 sty15137.1
4:00, 17 sty15137.1
5:00, 17 sty15137.1
6:00, 17 sty15137.1
7:00, 17 sty15137.1
8:00, 17 sty15137.1
9:00, 17 sty15137.1
10:00, 17 sty15137.1
11:00, 17 sty15137.1
12:00, 17 sty15036.5
13:00, 17 sty15036.5
14:00, 17 sty15036.5
15:00, 17 sty14936
16:00, 17 sty14936
17:00, 17 sty14936
18:00, 17 sty14936
19:00, 17 sty14936
20:00, 17 sty14936
21:00, 17 sty14936
22:00, 17 sty14936
23:00, 17 sty14936
0:00, 18 sty15036.5
1:00, 18 sty15036.5
2:00, 18 sty15036.5
3:00, 18 sty15036.5
4:00, 18 sty15036.5
5:00, 18 sty15137.1
6:00, 18 sty15036.5
7:00, 18 sty15036.5
8:00, 18 sty15036.5
9:00, 18 sty15036.5
10:00, 18 sty15036.5
11:00, 18 sty15036.5
12:00, 18 sty15036.5
13:00, 18 sty15036.5
14:00, 18 sty15036.5
15:00, 18 sty15036.5
16:00, 18 sty14936
17:00, 18 sty14936
18:00, 18 sty14936
19:00, 18 sty14936
20:00, 18 sty14936
21:00, 18 sty14936
22:00, 18 sty14936
23:00, 18 sty14936
0:00, 19 sty14936
1:00, 19 sty14936
2:00, 19 sty14936
3:00, 19 sty14835.5
4:00, 19 sty14835.5
5:00, 19 sty14835.5
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Racibórz-Miedonia