Dzisiaj mamy: sobota, 2 lipca 2022
wschód: 04:42 zachód: 20:59
Imieniny obchodzą: Aarona, Jagody
wschód: 07:28 zachód: 23:25

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  154 cm (2022-05-03 18:10)
poprzedni stan wody: 154 cm (2022-05-03 18:00)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(154cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(1.92m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
18:00, 30 kw.1551.98
19:00, 30 kw.1541.92
20:00, 30 kw.1541.92
21:00, 30 kw.1541.92
22:00, 30 kw.1541.92
23:00, 30 kw.1541.92
0:00, 1 maj1541.92
1:00, 1 maj1541.92
2:00, 1 maj1541.92
3:00, 1 maj1541.92
4:00, 1 maj1541.92
5:00, 1 maj1541.92
6:00, 1 maj1541.92
7:00, 1 maj1541.92
8:00, 1 maj1541.92
9:00, 1 maj1541.92
10:00, 1 maj1541.92
11:00, 1 maj1541.92
12:00, 1 maj1481.61
13:00, 1 maj1511.76
14:00, 1 maj1541.92
15:00, 1 maj1541.92
16:00, 1 maj1541.92
17:00, 1 maj1541.92
18:00, 1 maj1541.92
19:00, 1 maj1541.92
20:00, 1 maj1541.92
21:00, 1 maj1541.92
22:00, 1 maj1541.92
23:00, 1 maj1501.7
0:00, 2 maj1521.81
1:00, 2 maj1541.92
2:00, 2 maj1541.92
3:00, 2 maj1541.92
4:00, 2 maj1541.92
5:00, 2 maj1541.92
6:00, 2 maj1501.7
7:00, 2 maj1511.76
8:00, 2 maj1541.92
9:00, 2 maj1541.92
10:00, 2 maj1501.7
11:00, 2 maj1501.7
12:00, 2 maj1521.81
13:00, 2 maj1501.7
14:00, 2 maj1491.66
15:00, 2 maj1491.66
16:00, 2 maj1501.7
17:00, 2 maj1541.92
18:00, 2 maj1541.92
19:00, 2 maj1541.92
20:00, 2 maj1541.92
21:00, 2 maj1531.86
22:00, 2 maj1541.92
23:00, 2 maj1531.86
0:00, 3 maj1531.86
1:00, 3 maj1481.61
2:00, 3 maj1521.81
3:00, 3 maj1541.92
4:00, 3 maj1541.92
5:00, 3 maj1541.92
6:00, 3 maj1541.92
7:00, 3 maj1531.86
8:00, 3 maj1481.61
9:00, 3 maj1541.92
10:00, 3 maj1551.98
11:00, 3 maj1541.92
12:00, 3 maj1541.92
13:00, 3 maj1541.92
14:00, 3 maj1531.86
15:00, 3 maj1491.66
16:00, 3 maj1541.92
17:00, 3 maj1541.92
18:00, 3 maj1541.92
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska