Dzisiaj mamy: sobota, 3 grudnia 2022
wschód: 07:26 zachód: 15:47
Imieniny obchodzą: Franciszka, Kasjana, Ksawerego
wschód: 13:44 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 382.62 km²
km rzeki: 13.8 km
aktualny stan wody:  155 cm (2022-12-03 05:50)
poprzedni stan wody: 155 cm (2022-12-03 05:40)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 205 cm
 stan niski: 153 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(205cm) strefa stanów wysokich,
(155cm) strefa stanów średnich,
(154cm) strefa stanów niskich,
(155cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.3m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.16m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(2.12m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
6:00, 30 lis1562.18
7:00, 30 lis1562.18
8:00, 30 lis1481.75
9:00, 30 lis1532.02
10:00, 30 lis1562.18
11:00, 30 lis1562.18
12:00, 30 lis1562.18
13:00, 30 lis1501.85
14:00, 30 lis1511.9
15:00, 30 lis1552.12
16:00, 30 lis1562.18
17:00, 30 lis1562.18
18:00, 30 lis1562.18
19:00, 30 lis1511.9
20:00, 30 lis1501.85
21:00, 30 lis1552.12
22:00, 30 lis1562.18
23:00, 30 lis1562.18
0:00, 1 gru1521.96
1:00, 1 gru1481.75
2:00, 1 gru1552.12
3:00, 1 gru1562.18
4:00, 1 gru1562.18
5:00, 1 gru1532.02
6:00, 1 gru1461.66
7:00, 1 gru1552.12
8:00, 1 gru1562.18
9:00, 1 gru1562.18
10:00, 1 gru1552.12
11:00, 1 gru1461.66
12:00, 1 gru1532.02
13:00, 1 gru1562.18
14:00, 1 gru1562.18
15:00, 1 gru1562.18
16:00, 1 gru1552.12
17:00, 1 gru1451.61
18:00, 1 gru1542.07
19:00, 1 gru1562.18
20:00, 1 gru1562.18
21:00, 1 gru1562.18
22:00, 1 gru1542.07
23:00, 1 gru1451.61
0:00, 2 gru1542.07
1:00, 2 gru1562.18
2:00, 2 gru1562.18
3:00, 2 gru1552.12
4:00, 2 gru1532.02
5:00, 2 gru1451.61
6:00, 2 gru1542.07
7:00, 2 gru1562.18
8:00, 2 gru1511.9
9:00, 2 gru1521.96
10:00, 2 gru1552.12
11:00, 2 gru1562.18
12:00, 2 gru1562.18
13:00, 2 gru1552.12
14:00, 2 gru1441.56
15:00, 2 gru1542.07
16:00, 2 gru1552.12
17:00, 2 gru1552.12
18:00, 2 gru1552.12
19:00, 2 gru1542.07
20:00, 2 gru1441.56
21:00, 2 gru1542.07
22:00, 2 gru1552.12
23:00, 2 gru1552.12
0:00, 3 gru1552.12
1:00, 3 gru1552.12
2:00, 3 gru1451.61
3:00, 3 gru1521.96
4:00, 3 gru1552.12
5:00, 3 gru1552.12
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska