Dzisiaj mamy: sobota, 16 października 2021
wschód: 07:10 zachód: 17:53
Imieniny obchodzą: Aurelii, Igi, Jadwigi
wschód: 16:56 zachód: 01:53

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  156 cm (2021-10-16 19:00)
poprzedni stan wody: 156 cm (2021-10-16 18:50)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: stały
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(156cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(2.03m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
19:00, 13 październik1521.81
20:00, 13 październik1521.81
21:00, 13 październik1531.86
22:00, 13 październik1551.98
23:00, 13 październik1551.98
0:00, 14 październik1541.92
1:00, 14 październik1541.92
2:00, 14 październik1551.98
3:00, 14 październik1551.98
4:00, 14 październik1551.98
5:00, 14 październik1551.98
6:00, 14 październik1551.98
7:00, 14 październik1551.98
8:00, 14 październik1551.98
9:00, 14 październik1541.92
10:00, 14 październik1541.92
11:00, 14 październik1541.92
12:00, 14 październik1551.98
13:00, 14 październik1541.92
14:00, 14 październik1551.98
15:00, 14 październik1551.98
16:00, 14 październik1562.03
17:00, 14 październik1572.08
18:00, 14 październik1572.08
19:00, 14 październik1582.14
20:00, 14 październik1582.14
21:00, 14 październik1582.14
22:00, 14 październik1582.14
23:00, 14 październik1572.08
0:00, 15 październik1572.08
1:00, 15 październik1572.08
2:00, 15 październik1572.08
3:00, 15 październik1582.14
4:00, 15 październik1572.08
5:00, 15 październik1582.14
6:00, 15 październik1572.08
7:00, 15 październik1572.08
8:00, 15 październik1572.08
9:00, 15 październik1572.08
10:00, 15 październik1582.14
11:00, 15 październik1582.14
12:00, 15 październik1582.14
13:00, 15 październik1582.14
14:00, 15 październik1582.14
15:00, 15 październik1572.08
16:00, 15 październik1572.08
17:00, 15 październik1572.08
18:00, 15 październik1572.08
19:00, 15 październik1572.08
20:00, 15 październik1572.08
21:00, 15 październik1572.08
22:00, 15 październik1572.08
23:00, 15 październik1572.08
0:00, 16 październik1562.03
1:00, 16 październik1562.03
2:00, 16 październik1562.03
3:00, 16 październik1562.03
4:00, 16 październik1562.03
5:00, 16 październik1562.03
6:00, 16 październik1562.03
7:00, 16 październik1562.03
8:00, 16 październik1562.03
9:00, 16 październik1551.98
10:00, 16 październik1562.03
11:00, 16 październik1562.03
12:00, 16 październik1562.03
13:00, 16 październik1562.03
14:00, 16 październik1562.03
15:00, 16 październik1562.03
16:00, 16 październik1551.98
17:00, 16 październik1551.98
18:00, 16 październik1562.03
19:00, 16 październik1562.03
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska