Dzisiaj mamy: środa, 19 stycznia 2022
wschód: 07:36 zachód: 16:19
Imieniny obchodzą: Henryka, Mariusza, Sebastiana
wschód: 17:40 zachód: 08:55

Źródłem pochodzenia danych jest IMGW - PIB. Dane IMGW – PIB zostały przetworzone.

Metryka stacji

stacja: RUDA KOZIELSKA
rzeka: Ruda (1156)
województwo: śląskie
powierzchnia zlewni: 384.53 km²
km rzeki: 12.86 km
aktualny stan wody:  159 cm (2022-01-19 04:00)
poprzedni stan wody: 159 cm (2022-01-19 03:50)
 stan alarmowy: 310 cm
 stan ostrzegawczy: 250 cm
 stan wysoki: 206 cm
 stan niski: 162 cm
Trend: wzrastający
(310cm) stan alarmowy,
(250cm) stan ostrzegawczy,
(206cm) strefa stanów wysokich,
(164cm) strefa stanów średnich,
(163cm) strefa stanów niskich,
(159cm) stan aktualny
(82.6m³/s) najwyższy wysoki przepływ,
(17.4m³/s) średni wysoki przepływ,
(5.72m³/s) granica górna przepływów średnich,
(3m³/s) średni ze średnich rocznych przepływów,
(1.92m³/s) granica dolna przepływów średnich,
(1.17m³/s) średni niski przepływ,
(0.48m³/s) najniższy niski przepływ,
(2.2m³/s) aktualny przepływ

Informacje

jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.
układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
ogłaszany jest dla danego terenu w przypadku gdy z analizy informacji hydrometeorologicznych oraz obserwacji w terenie wynika, że nastąpi lub już następuje jego zalanie wodami wezbraniowymi i niezbędne jest już podjęcie działań ratowniczych i zabezpieczających, celem zminimalizowania zagrożenia ludzi i mienia. Ogłoszenie stanu alarmu przeciwpowodziowego jest jednocześnie zobowiązaniem dla właściwych terenowo organów administracji publicznej jak i pozostałych jednostek organizacyjnych oraz ludności do działań ograniczających wszelkie skutki spowodowane powodzią.
to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia.

Dane tabelaryczne

DataStan [cm]Przepływ [m³/s]
4:00, 16 sty1602.25
5:00, 16 sty1602.25
6:00, 16 sty1602.25
7:00, 16 sty1602.25
8:00, 16 sty1602.25
9:00, 16 sty1602.25
10:00, 16 sty1612.31
11:00, 16 sty1602.25
12:00, 16 sty1602.25
13:00, 16 sty1602.25
14:00, 16 sty1602.25
15:00, 16 sty1602.25
16:00, 16 sty1602.25
17:00, 16 sty1602.25
18:00, 16 sty1602.25
19:00, 16 sty1602.25
20:00, 16 sty1602.25
21:00, 16 sty1602.25
22:00, 16 sty1602.25
23:00, 16 sty1602.25
0:00, 17 sty1572.08
1:00, 17 sty1531.86
2:00, 17 sty1592.2
3:00, 17 sty1551.98
4:00, 17 sty1582.14
5:00, 17 sty1602.25
6:00, 17 sty1602.25
7:00, 17 sty1602.25
8:00, 17 sty1602.25
9:00, 17 sty1602.25
10:00, 17 sty1521.81
11:00, 17 sty1582.14
12:00, 17 sty1521.81
13:00, 17 sty1582.14
14:00, 17 sty1592.2
15:00, 17 sty1602.25
16:00, 17 sty1602.25
17:00, 17 sty1602.25
18:00, 17 sty1602.25
19:00, 17 sty1602.25
20:00, 17 sty1602.25
21:00, 17 sty1602.25
22:00, 17 sty1531.86
23:00, 17 sty1582.14
0:00, 18 sty1602.25
1:00, 18 sty1592.2
2:00, 18 sty1592.2
3:00, 18 sty1592.2
4:00, 18 sty1592.2
5:00, 18 sty1592.2
6:00, 18 sty1592.2
7:00, 18 sty1562.03
8:00, 18 sty1582.14
9:00, 18 sty1602.25
10:00, 18 sty1602.25
11:00, 18 sty1602.25
12:00, 18 sty1592.2
14:00, 18 sty1521.81
15:00, 18 sty1582.14
16:00, 18 sty1602.25
17:00, 18 sty1592.2
18:00, 18 sty1592.2
19:00, 18 sty1592.2
20:00, 18 sty1592.2
21:00, 18 sty1511.76
22:00, 18 sty1582.14
23:00, 18 sty1602.25
0:00, 19 sty1592.2
1:00, 19 sty1592.2
2:00, 19 sty1582.14
3:00, 19 sty1521.81
4:00, 19 sty1592.2
DataStan [cm]Przepływ [m³/s]

Ruda Kozielska